ره یافت غرب شناختی روشن فکران سکولار و علم دینی
41 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1384 - شماره 50 » (23 صفحه - از 116 تا 138)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به دنبال تحلیلى جریان‏شناختى از روشن‏فکرى سکولار بعد از انقلاب مى‏باشد. به این منظور، با بررسى شاخص‏ترین جریان‏هاى روشن‏فکرى سکولار، ابتدا نوع رویکرد جریان‏هاى فوق نسبت به مدرنیته غرب و سپس راهبرد جریان‏هاى فوق را در حل پارادوکس سنت و تجدد بررسى نموده و با نقد و ارزیابى آن، به استنباط و داورى نسبت به راهبردهاى به کار گرفته شده در مسئله علم دینى مى‏پردازد.