توسعه جهانی و گفتمان سکولار
32 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » دی 1382 - شماره 25 » (23 صفحه - از 102 تا 124)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این قسمت از بحث، به توسعه‏طلبی و جهان شمولی مدرنیته می‏پردازیم. نظام مدرنیته بر اساس یک نظریّه تاریخی و فلسفه تاریخ مادی، مدّعی سرپرستی و ولایت تاریخی بر جهان می‏باشد و برای تحقق چنین هدف و غایتی، از الگو و شیوه‏ای بهره می‏جوید که جوامع دینی، دیگر حساسیت و واکنش سریع از خود بروز ندهند. این الگو و شیوه که در راستای ترویج یک جریان و اندیشه سکولار می‏باشد و در واقع باعث شکل‏گیری یک فضای دنیوی و این جهانی می‏گردد را می‏توان «گفتمان سکولار» نامید. و در اعمال این گفتمان سکولار که در متن خود حاوی منطق و متد خاصی می‏باشد نیز از ابزارها و تکنولوژیهای پیچیده استفاده می‏کند. با توجه به آنچه گفته شد، اساسا نظام مدرنیته در تفاهم با دیگر نظامهای دینی، سیاسی و اجتماعی چیزی جز زبان سکولار و مادی نمی‏شناسد. از این رو، ادبیات گفتمان حاکم بر نظام مدرنیته نسبت به دیگر نظامها، ادبیات دنیوی و سکولار است. اساس و پایگاه تفاهم و همدلی اجتماعی در این نظامها، بر سر این ساحت دنیوی و مادی استوار گشته است. حال، آیا یک نظام دینی مبتنی بر عنصر وحیانی با تأکید بر ساحت روحی، در تفاهم با چنین نظام مدرنیته‏ای می‏تواند در عین حالی که دغدغه مدرن شدن دارد تفاهم و تعامل خود را بر حوزه دنیوی و سکولار (به عنوان یک زبان مشترک جهانی) معطوف نکند؟ آیا در این تفاهم، نظام مدرنیته، دغدغه‏های بنیادی دینی یک جامعه را در تعامل و تفاهم اجتماعی خود مورد لحاظ و توجه قرار می‏دهد؟