نظام مدرنیته، دنیاگرایی و مؤلفه محوری آن
32 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » اسفند 1382 - شماره 27 » (22 صفحه - از 75 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به این نکته می‏پردازد که نظام مدرنیته غرب، دارای یک نظام فکری هماهنگ می‏باشد که ترکیبی از مفاهیم ارزشی، بینشی و دانشی است. این نظام فکری نیز دارای یک مؤلفه محوری و اساسی است که همه آن سه رکن و عنصر مذکور در جهت همین مؤلفه دارای معنا و جهت خاص می‏گردد. به اعتقاد ما این مؤلفه محوری، اصالت دنیا و شدّت حب آن است. در ادامه در صدد بیان این نکته‏ایم که نظام مدرنیته برای تحقق عملی و عینی این مؤلفه از محصولات و تکنولوژی کمک گرفته است. در واقع، تکنولوژی و فناوری جدید، ابزار توسعه و تکامل همان مؤلفه محوری؛ یعنی دنیاگرایی می‏باشد. و در واقع محصولات و تکنولوژی‏ها، نتایج و ثمرات عملی همان مؤلفه محوری است. در شماره‏های 23 و 25 مستندهایی عینی از متفکران و اندیشمندان غرب بیان شد که چگونه سطوح و لایه‏های پذیرش ولایت نظام مدرنیته از سطح ساحت درونی وجود انسان؛ یعنی روح و قلب انسان به عنوان کانون تمایلها و تعلقها به شکل همدلی و همگرایی اجتماعی توده‏وار آغاز می‏گردد و به سطح ادراکهای ذهنی و عقلانی در قشر روشنفکران و نخبگان جامعه در شکل نازل سطحی آن ارتقا می‏یابد. در نهایت، این ولایت‏پذیری به شکل عینی در سطح ساحت بیرونی انسان و در رفتارهای اجتماعی به شکل همکاری و تعاملهای اجتماعی وسیع توده‏وار تجلی می‏یابد. تمام سطوح سه‏گانه که در سلطه و ولایت مدرنیته به شکل آمرانه و نیز پذیرش و پرستش